top of page

HOMEติดต่อเรา

ยูอาซ่า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

【สำนักงานใหญ่】
เลขที่33/71-72,33/76 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น15  ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร :0-2267-0727  แฟกซ์ :0-2236-3934

【สาขาศรีราชา】

8/15 -8/16, D Complex ศรีราชา นิคมปิ่นทอง, หมู่ 10, หนองขาม, ศรีราชา, ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20110

โทร : 0-3811-1647 แฟกซ์ : 0-3811-1649

ติดต่อเรา

Thanks! Message sent.

bottom of page