top of page

HOMEสินค้าเครื่องทุ่นแรง เครื่องมือจำเพาะทุกชนิด

เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือจำเพาะทุกชนิด

บริษัทของเราผลิตเครื่องจักรที่มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า และส่งถึงมือลูกค้าตรงตามกำหนดเวลา

พวกเราออกแบบเพื่อที่จะสนับสนุนบริษัทธุรกิจวิศวกรรม จัดเตรียมพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม และเรายังมี การบริการแบบครบวงจรตั้งแต่「แนะนำ」→「ออกแบบโครงสร้าง」→「ยืนยันสเปคคำสั่งซื้อ」→「ดีไซน์」→「การควบคุมกระบวนการ」→「ตรวจสอบ」→「การบริการหลังการขาย」

เครื่องมือเฉพาะทุกประเภท/ผลิตในไทยและผลิตในญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือที่ใช้สำหรับกรอบภายนอก
เครื่องมือใช้สำหรับร่องอากาศแผ่นอลูมิเนียม
การผลิตอัตโนมัติสำหรับเกียร์
เครื่องกัดชนิดพิเศษใช้สำหรับงานเพลาข้อเหวี่ยง
ระบบการผลิตห้องข้อเหวี่ยง
การผลิต Pump drive case
การผลิตฝาครอบกระบอกสูบ
การผลิตเรือนเฟืองทด
การผลิตเสื้อเกียร์
Bodypump process machine

การประกอบ การตรวจสอบ

เครื่องเพลสทุกประเภท
เครื่องย้ำทุกประเภท
เครื่องBonding
เครื่องทดสอบการรั่ว
เครื่องทดสอบMotor load
เครื่องวัดขนาดชิ้นงานที่ทำโดยหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ

การผลิตอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์ทุกประเภท

อื่นๆ

เครื่องอัดก้อนอลูมิเนียม
ระบบจัดการขี้กลึงอลูมิเนียม
ระบบพิมพ์หลังตรวจสอบรูปภาพ
bottom of page