top of page
YUASALogo.jpg
About us
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรและเครื่องมือวัด

 

และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดต่อสินค้าและบริการ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม,  เครื่องจักรขึ้นรูปและตัดแต่งโลหะ,  อุปกรณ์การวัด,  เครื่องมือวัดละเอียด,  อุปกรณ์และเครื่องมือทั่วไป

สินค้าประหยัดพลังงาน,

เครื่องมือจำเพาะทุกชนิด

การบริการงานขนส่ง, 
เครื่องมือบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับอาคารบ้านเรือน

บริการของเรา

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อทำธุรกิจกับยูอาซ่า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

Thanks! Message sent.

YUASA TRADING (THAILAND) CO., LTD.

【สำนักงานใหญ่】
อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ 33/71-72, 33/76 ชั้น 15

ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


โทรศัพท์  : 0-2267-0727 แฟกซ์  : 0-2236-3934

【สาขาศรีราชา】

8/15 8/16 ดีคอมเพล็กซ์ศรีราชา นิคมปิ่นทอง หมู่ 10

ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
 

โทรศัพท์ : 0-3811-1647 แฟกซ์ : 0-3811-1649

bottom of page