top of page

Group Company

HOMEการประหยัดพลังงานด้านสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ยูอาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อย่อ YESTH)

ชื่อบริษัท 

23/14 อาคารสรชัย ชั้น12 ถนนสุขุมวิท 63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10110

โทร : 02-004-2729 

แฟกซ์ :  02-004-2729 

ที่อยู่ 

1 กันยายน 2016

วันก่อตั้ง

15,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียน

ยูอาซ่า เทรดดิ้ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 

บริษัท เอสบีซีเอส จำกัด

บริษัท เอสเอ็มบีซี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอสเอ็มเอสบี จำกัด

49.0%

17.0%

17.0%

17.0%

ผู้ถือหุ้น

นายฮิโรกิ ฟูจิซากิ

5 คน (1 ตุลาคม 2020)

กรรมการผู้จัดการ

จำนวนพนักงาน

ภาพรวมของธุรกิจ

・งานขาย/งานติดตั้ง/งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ 

    - เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์กำเนิดความร้อน ปั๊มและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสุขอนามัย

    - คอมเพรสเซอร์, เครื่องเป่า, พัดลม, ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

・การให้คำแนะนำปรึกษา/การวัด (การสำรวจทางด้านการประหยัดพลังงาน สนับสนุนเรื่องใบสมัครขอรับทุน)

ข้อเสนอและการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม・อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ทำงานอย่างหนักและลดการใช้พลังงานไปพร้อมกันด้วยการแนะนำระบบการระเหยเป็นไอ

Kamakura.jpg

ที่อยู่ปัจจุบัน

บริษัท ยูอาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อย่อ YESTH)

23/14 อาคารสรชัย ชั้น12 ถนนสุขุมวิท 63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10110

โทร : 02-004-2729  แฟกซ์ : 02-004-2729

bottom of page